Información de la red de distribución: RED ABASTECIMIENTO ZA A VEIGA - A VEIGA (España)

Externa

Organización Responsable Fecha Calidad del agua

AYUNTAMIENTO DE A VEIGA
Administración

20-10-2023 No apta

AYTO. DE A VEIGA_32083_OURENSE
Operador

  • A Veiga