Deposito 17086

Agua de pozo
A Veiga
A Veiga, Ourense, España
Red Abastecimiento Za A Veiga - A Veiga (enlace a SINAC)
Sin Información
(12-11-2023)

Organización Responsable Fecha Calidad del agua
Valoración de usuarios